1. Chính sách đổi và bảo hành sản phẩm xem tại đây.

2. Chính sách trả, hoàn tiền: Do sản phẩm Minh Tân Store kinh doanh có giá trị cao, số lượng giới hạn, sau khi xuất bán một sản phẩm cho quý khách, Minh Tân Store có thể phải từ chối một đơn hàng khác, vậy nên Minh Tân Store không áp dụng trả lại hàng sau khi đã mua.

Cảm ơn bạn đã mua hàng tại Minh Tân

Xem thêm: Quan điểm chất lượng Minh Tân / Văn hoá Minh Tân Store

– From Nguyễn Minh Tân with love –